Spannende kinderfeestjes

Spannende avonturen beleven in of op het water!

Durf jij het aan? De spanning en sensatie. Het leven van een piraat. Piraat De Lange Pier zoekt nieuwe maatjes. Stoere jongens en meisjes. Die samen met hem op zijn schip willen varen. Die samen met hem allerlei avonturen willen beleven, en samen met hem naar de schat willen zoeken, of een "Zeewaardig" vlot kunnen bouwen.Wil jij lid worden van zijn piratenbende? Ho, wacht even……eerst laten zien dat je uit het goede piratenhout gesneden bent. De Lange Pier neemt niet zomaar iedereen op in zijn bende. Hoe kun je Piraat De Lange Pier laten zien dat je slim, sterk en handig bent?

Door je piratendiploma te halen!

(lees meer >>)

Een "Zeewaardig" vlot te bouwen!!

(lees meer >>)